Menu

Green Smoothies

batidas com água

Premium Smoothies

BATIDAS COM SORVETE OU IOGURTE

Signature Smoothies

PREMIUM FRUTOS EXÓTICOS

Beach Smoothies

FUNCIONAIS

EXTRAS
$ 0,99

  • Yogurt
  • Whey protein
  • Wheat germ
  • Honey
  • Sweetener
  • Almond Milk
  • Lactose free milk
  • Slim milk

Our Stores

Franchises